ไวน์ Macabeo

ไวน์ Macabeo

ไวน์ที่ทำจากองุ่น Macabeo จากทั้งหมดของสเปนที่ยอมรับองุ่นขาวพิเศษนี้