ไวน์แห่ง Bierzo

ไวน์ของ Bierzo

El Bierzo ได้กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่โลภมากที่สุดในด้านไวน์ DO El Bierzo มีความหมายเหมือนกันกับไวน์คุณภาพที่มีบุคลิกดีเยี่ยม