ไวน์จากดินแดนแห่ง Castilla

ไวน์ของดินแดนแห่ง Castilla

ไวน์ PGI ของ Tierras de Castilla มีลักษณะตามความต้องการเมื่อต้องการเข้าถึงไวน์จากพื้นที่ที่มีผลผลิตไวน์สูงที่สุดในสเปนคือ Castilla La Mancha ไวน์ที่ไม่เหมือนใครมีกลิ่นหอมและรสนิยมมากมาย