ไวน์ Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

ไวน์ที่ทำจากองุ่น Cabernet Sauvignon ที่คัดสรรมาจากทั่วประเทศสเปนโดยผู้เชี่ยวชาญของเราและสั่งโดยตรงจากผู้ผลิต มาจากนิกายมาของสเปนที่ยอมรับความหลากหลายขององุ่นนี้