เนื้อซี่โครงไอบีเรีย

LOMO IBÉRICO

เนื้อซี่โครง Iberian สเปนแท้ๆจากผู้ผลิตที่ดีที่สุดในสเปน ผลิตภัณฑ์ Iberian ที่ความสูงของแฮมที่ดีที่สุด