Bodegas La Val

Bodegas La Val

ตามเนื้อผ้าพื้นที่ครอบคลุม Rias Baixas ได้รับทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตองุ่นต่อมาในการรักษาได้รับคุ้มค่าของการได้รับเกียรติและความคิดเห็นที่ดีถึงการก่อตั้งเป็นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและขอหลังไวน์สเปน ในการป้องกันการกำหนดแหล่งกำเนิดนี้คุณสามารถพบพันธุ์Albariño, Rias Baixas, Rias Baixas barrica ไวน์แดงและเป็นประกาย (สีขาวและสีแดง)