Aceites Valderrama

น้ำมันมะกอก Valderrama

Aceites Valderrama. ตรงกันกับคุณภาพและศักดิ์ศรี มานานกว่า 150 ปีที่ผ่านมาสมาชิกของรุ่นของครอบครัว Valderrama แต่ละยังคงมุ่งมั่นที่จะได้รับน้ำมันเพียงครั้งเดียวในวันนี้ได้กลายเป็นอ้างอิงทั่วโลกไม่ว่าจะโดยการวิจารณ์ที่สำคัญในการกด ระดับชาติและนานาชาติหรือจะมาพร้อมกับเมนูและอาหารจากร้านอาหารหลายแห่งที่ดีที่สุดในโลก