Aceites Torres

หอน้ำมันมะกอก

Olive Extra Olive Oil Towers ทำใน Lleida โดยครูในพื้นที่ โดดเด่นด้วยรสนุ่มกว่าน้ำมันแบบดั้งเดิมของ Andalusia