น้ำมันนิเวศวิทยา

น้ำมันมะกอกเทศ ECOLOGICAL OLIVE

น้ำมันมะกอกอินทรีย์จากผู้ผลิตที่ดีที่สุดในสเปน การเตรียมและการเลือกมะกอกอย่างรอบคอบ น้ำมันปรุงแต่งด้วยตนเองหรือในจานพิเศษ