Aceites Camino de Anibal

น้ำมันจากวิถีทาง ANIBAL

ใน Olivar de Azaraque ได้มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดของ Arbequina, Picual, Hojiblanca และBenízarซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมัน Camino de Aníbal ด้วยความมุ่งมั่นอย่างสูงในการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกับพืชผลออร์แกนิคความแตกต่างของพืชที่ล้อมรอบทุ่งนาช่วยให้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์คามิโนเดออานิบาลเป็นเอกลักษณ์ กลิ่น