Bodegas Navarro López

NAVARRO LOPEZ

ในเมืองValdepeñasในเมือง Ciudad Real เป็นชาว centenarians Bodegas Navarro López. เกิดมาในฐานะธุรกิจของครอบครัวเมื่อสิ้นปีที่แล้ว 80 ได้รับการซื้อโดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยให้โอกาสในการสร้างนโยบายด้านไวน์ที่ดีเยี่ยมและเน้นเรื่องคุณภาพและการผูกขาด ผู้บุกเบิกของนวนิยายปัจจุบันของแหล่งกำเนิดสินค้าValdepeñas, Bodegas Navarro López รักษาความมุ่งมั่นในปัจจุบันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและประเพณี