ไวน์ Somontano

ไวน์ Somontano

นิกายของแหล่งกำเนิด Somontano ถูกสร้างขึ้นใน 1984 และได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่บวกผ่านขอบเขตของคณะกรรมการกำกับดูแลการเกิดขึ้นของแบรนด์ใหม่ของไวน์, การติดตั้งโรงงานผลิตไวน์ใหม่และ Vintners ทำงาน professionalized นี้ได้รับการสนับสนุนการรวมและศักดิ์ศรีของไวน์ภูมิภาคนี้