ชีส Manchego

ชีส Manchego

Manchego เป็นเนยแข็งนานาชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผลงานที่ดีของผู้ผลิตที่มาหลายชั่วอายุคนได้ทำชีสแกะพิเศษนี้